Voorwaarden BOB Adventskalender

Deze win en verlootactie is georganiseerd door BOB Autowas Nederland.

1 Deelname

(1)  Je kunt deelnemen wanneer je 18 jaar of ouder bent met een geldig woonadres in Nederland, en ingeschreven bent voor de nieuwsbrief. Daarbij is de actie alleen voor klanten van BOB Autowas, doormiddel van kentekenherkenning kunnen wij zien of je de laatste 6 maanden een van onze vestigingen hebt bezocht.

(2) De verloting van de prijzen vindt plaats in de periode van 1-12-2021 tot en met 24-12-2021. Als deelnemer ben jezelf verantwoordelijk voor de juistheid van je gegevens – in het bijzonder je e-mailadres. 

2 Uitgesloten van deelname

(1) Bij een overtreding van de voorwaarden behoudt BOB Autowas zich het recht voor om personen van deelname uit te sluiten.

(2) Uitgesloten worden ook personen die ongeoorloofde hulpmiddelen gebruiken of op een andere manier middels manipulatie voordelen creëren. Eventueel kunnen in dit geval ook na de verloting prijzen weer in beslag worden genomen.

(3) Degene die foutieve gegevens omtrent persoonlijke gegevens invult, kan van deelname worden uitgesloten. Degene die geen juiste gegevens opgeeft, kan van de winactie worden uitgesloten.

3 Uitvoering en afwikkeling

(1) Onder de deelnemers van de winactie op de betreffende dag (§1) worden een of meerdere prijzen voor die dag vermeld op de landingspage van de winactie.

(2) De winnaar van de prijs wordt door medewerkers van BOB Autowas op de dag erna per lot getrokken, voor zover dit een werkdag is (ma-vrij). De winnaars van vrijdag, zaterdag & zondag of feestdag worden op de daaropvolgende werkdag per lot getrokken.

(3) De winnaars worden schriftelijk per e-mail geïnformeerd door BOB en moeten zich binnen 14 dagen over de aflevering van de prijs melden. Meldt een winnaar zich niet binnen 14 dagen, vervalt de aanspraak op de prijs. In dit geval wordt een nieuwe winnaar gekozen. 

(4) Een contante uitbetaling van de prijs is niet mogelijk.

(5) De gewonnen prijs kan niet aan derden worden doorgegeven of overgedragen.

(6) BOB AUTOWAS behoudt zich het recht voor om de winactie op elk moment zonder vooraankondiging en zonder opgaaf van reden af te breken of te beëindigen. Wanneer om technische redenen (bijv. virus in het computersysteem, manipulatie of fouten in de hard- en/of software) of om wettelijke redenen een goede uitvoering van de winactie niet kan worden gewaarborgd, kan BOB AUTOWAS de winactie voortijdig beëindigen.

(7) De winnaar is uitgesloten van retourrecht.

4 Privacybeleid

(1) Om aan de winactie mee te kunnen doen, moet je als nieuwsbriefabonnee aangemeld zijn en je deelname bevestigen. Je bevestigt je deelname door op de button in de e-mail te klikken.

(2) Je kunt je toestemming om je voor de herinneringsmail en de ontvangst van de nieuwsbrief te allen tijde herroepen. De uitschrijflink staat onderaan iedere nieuwsbrief. Afmelden kan ook per e-mail

5 Aansprakelijkheid
(1) BOB AUTOWAS is niet verantwoordelijk voor manipulatie of ingrijpen in het verloop van de actie.

(2) Een gerechtelijke weg is uitgesloten.

(3) Op de winactie is het Nederlands recht van toepassing met uitzondering van het internationaal privaatrecht. Voor consumenten is deze rechtskeuze slechts in zoverre van belang voor zover de consument de verleende bescherming door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet verliest.

(4) Mocht een van deze voorwaarden ongeldig zijn of worden, blijven de andere voorwaarden nog steeds geldig.